УМОВИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ

Перед переглядом цього сайту уважно прочитайте ці Правила користування сайтом (далі – Правила). Якщо Ви не згодні з цими Правилами, не використовуйте цей Сайт. Використання цього Сайту, зокрема заповнення різних форм, заявок, а також замовлення Вами Товарів/послуг з використанням цього Сайту, означає Вашу безумовну згоду з цими Правилами. 

Терміни, що вживаються в цих Правилах:

·      Адміністрація – адміністратор сайту kibernetiki.ua: Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙФОЛ», код ЄДРПОУ 38594199, місцезнаходження: 03151, місто Київ, вулиця Ушинського, 40, корпус «Б’», приміщення 204.

·      Сайт – веб-сайт інтернет-магазину kibernetiki.ua включно з усіма веб-сторінками.

·      Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець, що розміщує на Сайті інформацію про Товари, які реалізує, та послуги, які пропонує. Продавцем може бути як Адміністрація, так і будь-яка інша особа, якій Адміністрація Сайту надала дозвіл на розміщення відомостей про Товар/послуги такої особи. Найменування Продавця вказується в розрахункових документах, що надаються Одержувачу разом з Товаром.

·      Товар – будь-які товари, послуги, роботи, майнові права, інші матеріальні та нематеріальні об’єкти, інформація про які розміщена на Сайті.

·      Користувач – особа, яка переглядає інформацію на Сайті та/або замовляє, та/або отримує Товари з використанням інструментів Сайту. Одержувач і Платник є Користувачами.

 Адміністрація попереджає, що Користувач (фізична особа) в розумінні Адміністрації є завжди дієздатною та повнолітньою. Оцінка та/або перевірка повноліття та дієздатності є завжди суб’єктивною та не є зобов’язанням Адміністрації. Адміністрація/ Продавець не вимагає надання документів, що підтверджують дієздатність або досягнення фізичною особою 18 років.

Для уникнення ситуацій, коли неповнолітня або недієздатна особа користується Сайтом, оформлює замовлення, направляє оферту на умовах, викладених в цих Правилах, та в майбутньому її законний представник заперечуватиме такі операції, Адміністрація вважає за необхідне попередити, що для неї такі операції вважаються вчиненими особою без будь-яких обмежень, тобто законні представники мають самостійно забезпечити такі дії, які будуть достатніми для запобігання вчинення неповнолітніми/недієздатними/обмежено дієздатними особами дій на Сайті, що описані вище.

·      Замовлення – звернення Користувача через Сайт до Продавця з проханням продати Товар, а також сукупність Товарів, які замовив Користувач.

·      Платник – особа, яка оплачує Замовлення.

·      Одержувач – особа, яка зазначена Платником як та, що уповноважена отримати Товар відповідно до Замовлення. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Платник.

·      Пропозиція – інформація, яка розміщена на Сайті про конкретний Товар, який може бути придбаний Користувачем. Пропозиція включає в себе: інформацію щодо самого Товару, інформацію про його ціну, способи оплати та доставки, а також інші умови придбання Товару Користувачем. Умови Пропозиції визначаються Продавцем. Пропозиція не є офертою, а лише інформацією про можливі умови придбання Товару.

 

1. Загальні правила використання Сайту

1.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій про продаж Товарів Продавцями.

1.2. Ці Правила є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач тим самим приєднується до цих Правил та безумовно з ними погоджується.

1.3. Адміністрація Сайту має право у будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цих Правил. Такі зміни вступають в силу з моменту розміщення нової версії Правил на Сайті.

1.4. Пропозиція на Сайті не є офертою. Однак, Користувач після ознайомлення з Пропозицією має право зробити оферту Продавцю (Продавцям) шляхом заповнення форми Замовлення. Заповнення форми Замовлення вважається офертою Користувача Продавцю (Продавцям) на придбання Користувачем відповідного Товару на умовах, що зазначені в Пропозиції.

1.5. Користувач розуміє, що його оферта перенаправляється Адміністрацією Продавцю, якого обрала Адміністрація. Це положення жодним чином не означає, що Адміністрація діє як агент Продавця та/або є відповідальною за виконання Замовлення Продавцем.

1.6. Оферта вважається такою, що прийнята Продавецем, тоді, коли останній здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Користувача, а саме: фактично відвантажив Товар, приступив до надання послуг або виконання робіт відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

1.7. Після отримання оферти Користувача Продавець має право запропонувати придбати Товар на інших умовах, ніж було передбачено офертою Користувача. У цьому випадку така пропозиція вважається зустрічною офертою і може бути прийнята Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем (Одержувачем) Товару на умовах, обумовлених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати таку зустрічну оферту до моменту видачі Товару Покупцеві.

1.8. Не вважається прийняттям Продавцем Оферти Користувача відправлення Продавцем та/або Адміністрацією засобами електротехнічного (sms-інформування, електронна пошта, телефон та інше) або іншого зв’язку повідомлення Продавця/Адміністрації про одержання Замовлення Користувача та/або про терміни його отримання, та/або про ціну Товару. Дане повідомлення є виключно повідомленням про отримання Продавцем оферти Користувача (але не про її прийняття) і відтворює умови оферти, яка надана Користувачем.

1.9. Єдиним засобом відшкодування, яке надається Користувачу в разі невідповідності фактичних умов продажу оферті, є надання Користувачу (Одержувачу) права відмовитися від отримання і прийняття відповідного Товару та права вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів, якщо такі вже були сплачені. Одержувач має право скористатися цим правом до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару (зокрема документів перевізника про доставку відправлення з Товаром Одержувачу).

1.10. Моментом отримання і прийняття Товару Одержувачем є момент (залежно від того, що настав раніше):

– підписання Одержувачем акту приймання-передачі Товару (або іншого рівнозначного за змістом документа, що підтверджує факт передачі Товару Одержувачу), або

– підписання Одержувачем документів перевізника, що підтверджують факт отримання відправлення, яке містило Товар, або

– фактичне отримання Одержувачем Товару і вчинення Одержувачем дій, що свідчать про прийняття Товару (Одержувач отримав Товар і покинув пункт видачі Товару, тому подібне).

1.11. Продавець може організовувати маркетингові та інші акції з метою популяризації Cайту та збільшення попиту на Товари. Користувач, здійснюючи замовлення Товарів на Cайті, надає свою згоду на участь в усіх акціях, які на час здійснення замовлення Товарів проходять у Продавця, якщо умовами акції не передбачено іншого. Користувач зобов’язується детально ознайомитись із усіма умовами акції, які є чинними на час здійснення замовлення. Детальна інформації доступна на Сайті в розділі «Акції».

Користувач, який не має бажання брати участь в діючих акціях, має під час здійснення замовлення однозначно зазначити, що не має бажання приймати участь в діючих акціях. Такому Користувачу буде проданий Товар без застосування акційних умов.

1.12. Інформація про Товар.

1.12.1. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на Товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на Сайті). Користувач підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку, у тому числі за номером гарячої лінії: 0800-33-26-96.

Проставлений підпис на документах, що підтверджує прийняття Товару та/або фактичне прийняття Товару, означає, що Одержувач отримав всі необхідні відомості (інформацію) про Товар до моменту його прийняття.

1.12.2. При отриманні Товару до моменту підписання документів, які підтверджують отримання Товару, Одержувач зобов’язаний ознайомитися з інформацією про Товар, що міститься на Товарі та/або його упаковці, та/або у товаросупровідних документах. У разі необхідності отримання додаткової інформації про Товар Одержувач зобов’язаний зв’язатися з Продавцем та отримати необхідну інформацію засобами дистанційного зв’язку до моменту прийняття Одержувачем Товару.

1.12.3. Зазначена в Пропозиції ціна на Товар є орієнтовною. Ціна на Товар, узгоджена Сторонами відповідно до п. 1.4.–1.7. цих Правил, може бути змінена Продавцем до моменту видачі Товару Одержувачеві.

1.12.4. У разі зміни ціни Товару в порівнянні з узгодженими Сторонами згідно з п. 1.4.–1.7. цих Правил умовами, Одержувач має право відмовитися від отримання і прийняття Товару. При цьому Одержувач (Платник) має право вимагати повернення оплачених за Товар грошових коштів. Будь-які інші компенсації (зокрема відшкодування збитків, неустойка та інше) Продавцем або Адміністрацією не надаються.

1.12.5. Будь-яка інформація про Товар, що міститься на Сайті, розміщена, у тому числі, на підставі технічної та іншої інформації, наданої виробником Товару. У випадку виявлення розбіжностей в інформації, зазначеній на Сайті та в документах виробника, Користувач має керуватися даними документів виробника Товарів. Адміністрація має право в будь-який час вносити зміни в інформацію, розміщену на Сайті, без попереднього повідомлення Користувачів.

1.13. Відповідальність.

1.13.1. Сайт є платформою для розміщення Пропозицій Продавцями. У зв’язку з цим Адміністрація (окрім випадків, коли Адміністрація є Продавцем) не є відповідальною перед Користувачами (Платниками, Одержувачами) за виконання Замовлення Продавцями і пов’язаними з цим питаннями, зокрема, але не виключно: за відповідність умов Пропозиції фактичним умовам продажу Товарів, за відсутність Товару, за прострочення доставки Товару, за якість Товару, за належне виконання гарантійних зобов’язань Продавцями та/або виробниками чи уповноваженими особами виробників. Правовідносини з захисту прав споживачів виникають між Покупцями та Продавцями відповідних Товарів.

1.13.2. Зазначені в Пропозиції умови є попередніми умовами придбання Товару. Умови Пропозиції можуть змінюватися Продавцями також і після прийняття Замовлення до виконання. Конкретні умови продажу Товару Продавцями можуть визначатися і змінюватися Продавцями до моменту передачі Товару Одержувачеві.

1.13.3. У разі старіння матеріалів (зокрема умов Пропозиції) на Сайті Адміністрація не зобов’язується оновлювати їх. Адміністрація ні за яких обставин не є відповідальною за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання цього Сайту.

1.13.4. Відповідальність Продавця за зміни умов придбання Товару в порівнянні з вказаними в Пропозиції обмежується тим, що Одержувач (Користувач, Платник) має право відмовитися від придбання Товару і вимагати повернення сплачених за нього грошових коштів (якщо вони оплачені).

1.13.5. На Товари, на які встановлений гарантійний строк, діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні та/або в інформаційних матеріалах виробника.

1.13.6. Користувач є відповідальним за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо неточна (неправильна) вказівка даних у Замовленні призвела до додаткових витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару за невірною адресою або видачею Товару, який не належить Одержувачеві, всі пов’язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, сплачених Платником в якості оплати Товару (проводити залік зустрічних вимог).

1.13.7. Відповідальність за грошові перекази, які здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Покупець. Продавець не бере на себе відповідальність за дії Процесингових центрів.

1.13.8. Власник Сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений Сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для забезпечення доступу Покупця до Сайту.

1.13.9. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі за терміни перевезення компанією-перевізником, а також за збереження доставки.

1.14. За зверненням юридичної особи або фізичної особи-підприємця може укладатися окремий договір купівлі-продажу із оформленням всіх первинних документів та можливістю здійснення розрахунків за допомогою платіжних доручень. Порядок укладення таких договорів регулюється господарським законодавством України.

2. Зобов’язання Сторін

2.1. Користувач зобов’язується уважно ознайомитися з даними Правилами. У разі незгоди з їх умовами Користувач зобов’язується негайно припинити використання Сайту.

2.2. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як порушення українського законодавства або норм міжнародного права, зокрема, у сфері інтелектуальної власності, авторських та/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту та його сервісів.

2.3. Використання матеріалів Сайту без згоди правовласників не допускається. Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників та/або Адміністрації.

2.4. При цитуванні матеріалів Сайту, зокрема, авторських творів, які охороняються, посилання на Сайт обов’язкове.

2.5. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України і загальноприйнятим нормам моралі та ділової етики.

2.6. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не є відповідальною за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на Сайті.

2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не є відповідальною і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

2.8. Користувач розуміє, що Продавці є окремими суб’єктами господарювання, які не підконтрольні Адміністрації. Користувач усвідомлює, що Адміністрація не має будь-яких повноважень впливу на виконання Продавцями своїх зобов’язань щодо прийняття та/або виконання Замовлення, а також зобов’язань, що виникають після продажу Товару.

3. Обмін та повернення товару

3.1. Обмін та повернення Товару (в тому числі, при розірванні договору купівлі-продажу) в порядку, передбаченому Законом України «Про захист прав споживачів», здійснюється за адресою, попередньо узгодженою з Адміністрацією, шляхом надсилання Товару поштовим перевізником.

Користувач зобов’язаний належним чином надійно упакувати відправлення зовні та всередині, щоб Товар не пошкодився в процесі транспортування.

3.2. При обміні і поверненні Товар слід відправити в повній комплектації, додавши до нього також наступні документи:

- заява на обмін або повернення грошових коштів із зазначенням причин;

- розрахунковий документ;

- гарантійний талон та інші супровідні документи, що додавались до Товару при купівлі.

3.3. У разі повернення Користувачем Продавцю Товару, придбаного на умовах Акції, відповідний Товар, який вказаний в розрахунковому документі, повинен бути повернутий разом з Акційним Товаром у стані, зазначеному в статті 9 Закону України «Про захист прав споживачів», або компенсований Користувачем у розмірі його повної вартості. У разі відмови Користувача  повернути акційний Товар належної якості у відповідному стані або компенсувати вартість Товару акційного фонду, Продавець має право відмовити в поверненні основного Товару до виконання Користувачем цієї умови.

3.4. Придбані примірники ліцензійного програмного забезпечення вважаються активованими, фактично відвантаженими в електронному вигляді, та зареєстрованими за реквізитами Покупця. Пін-коди (ключі) вважаються активованими та не можуть бути відновлені. Послуга вважається наданою у повному обсязі. Вартість послуги не може бути повернута.

4. Політика конфіденційності

4.1. Оформлюючи Замовлення на Сайті та/або заповнюючи на Сайті свої персональні дані Користувач дає свою згоду Адміністрації на збір та обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, відновлення, використання, поширення, знеособлення і знищення), використання зазначених даних, а саме: прізвища, ім’я та по батькові, електронної пошти, номера телефону, адреси, дати та місця народження, реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера), даних паспорта (номер, серія, ким і коли виданий), інших даних, з метою забезпечення реалізації відносин купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері реклами і маркетингових досліджень, зв’язку з Користувачем, а також дає свою згоду на передачу (поширення) його даних ТОВ «НОВА ПОШТА» (ЄДРПОУ 31316718), іншим транспортно-експедиторським і кур’єрським організаціям, будь-яким Банкам (зокрема, але не обмежуючиь: АТ «АЛЬФА БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714), АТ «ОТП Банк» (код ЄДРПОУ 21685166), АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829), АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), АТ «ІДЕЯ БАНК» (код ЄДРПОУ 19390819), АТ «ЮНЕКС БАНК» (код ЄДРПОУ 20023569)) та/або фінансовим установам, та/або третім особам (без обмеження) на розсуд Адміністрації. Дане положення діє без обмеження терміну дії.

4.2. Джерелом збору персональних даних є інформація, безпосередньо і добровільно надана самим Користувачем.

Користувачі несуть відповідальність за персональні дані третіх осіб, які вони отримують, публікують або надають іншим особам, використовуючи Сайт, і підтверджують, що у них є згода третьої особи на надання таких персональних даних Адміністрації.

Також на Сайті використовуються технології для збору та зберігання інформації. Це може включати в себе запис одного або декількох кукі (cookie) або анонімних ідентифікаторів.

4.3. Володільцем наданих Користувачем персональних даних є Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 38594199).

Місцезнаходження персональних даних: 03151, місто Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, корпус «Б’», приміщення 204.

4.4. Користувач підтверджує те, що він ознайомлений та розуміє свої права як суб’єкта персональних даних, передбачені статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».

5. Інші умови

5.1. Користувач має право призначити Одержувачем придбаного Товару третю особу. В цьому випадку Користувач зобов’язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації Одержувача і доставки йому Товару. У цьому випадку на відносини сторін поширюються положення статті 636 Цивільного кодексу України.

5.2. Для видачі Товару Одержувачеві останній зобов’язаний надати при отриманні Товару документ, який засвідчує особу (паспорт).

5.3. Одержувач зобов’язаний оглянути Товар (його зовнішній вигляд, кількість, якість, комплектність) разом із розрахунковим документом при отриманні Замовлення в присутності представника перевізника (кур’єрської служби доставки, поштової служби тощо). Претензії Користувача до Продавця з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження) Товару або з приводу відсутності вмісту відправлення, які виявлені при отриманні Товару від перевізника, мають бути зафіксовані Одержувачем разом з представником перевізника шляхом складання двостороннього письмового документу, в якому відображаються виявлені пошкодження та вказується причини їх виникнення. В інших випадках претензії щодо пошкодження Товару в процесі транспортування пред’являються Користувачем безпосередньо до перевізника та Продавцем не розглядаються і не задовольняються.

5.4. Прийняття Одержувачем Товару без складання з представником перевізника (кур’єрської служби доставки, поштової служби тощо) письмового документу з приводу неналежного товарного або зовнішнього вигляду (пошкодження) або з приводу відсутності вмісту відправлення, які виявлені при отриманні Товару, є підтвердженням відсутності у Користувача будь-яких претензій до Продавця та/або Адміністрації щодо якості або кількості такого Товару, будь-яких характеристик (колір, габарити та інше).

Перед відправкою Товар перевіряється і страхується на повну вартість.

5.5. При отриманні Товару Одержувач зобов’язаний поставити у документах свій підпис, який підтверджує те, що Товар він отримав.

5.6. Усі можливі суперечки, що випливають з цих Правил або пов’язані з ними, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.

5.7. Ніщо в Правилах не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин по спільній діяльності або інших відносин, прямо не передбачених цими Правилами.

5.8. Визнання судом будь-якого положення Правил недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не свідчить про недійсність інших положень цих Правил.

5.9. Бездіяльність зі сторони Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з Користувачів положень цих Правил не позбавляє Адміністрацію Сайту права на пізніші відповідні дії на захист своїх інтересів, ділової репутації та захист авторських прав матеріалів Сайту, які охороняються відповідно до чинного законодавства.

5.10. Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цих Правил, безумовно приймає всі їхні положення та зобов’язується дотримуватись цих Правил за будь-яких умов.

5.11. Крім цих Правил, на Сайті розміщуються інші умови здійснення покупок, обслуговування клієнтів,  які є доповненням до цих Правил.