ПРАВИЛА УЧАСТІ У БОНУСНІЙ ПРОГРАМІ "КІБЕР-КЕШБЕК"

1Правила участі у бонусній програмі «КІБЕР-КЕШБЕК» (далі за текстом – «Правила») встановлюють офіційні умови участі в бонусній програмі «КІБЕР-КЕШБЕК», визначають період, умови та порядок участі в Програмі.

Правила розроблені на підставі Цивільного кодексу України, Закону України «Про інформацію», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про захист прав споживачів», інших нормативно-правових актів України, Статуту та внутрішніх положень ТОВ «СКАЙФОЛ».

Територія дії Правил – мережа магазинів «Кібернетики» та інтернет-магазин kibernetiki.ua.

Правила у даній редакції діють з 01 вересня 2023 року й до відповідного розпорядження Організатора, Програма є довготерміновою.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Організатор Програми - Товариство з обмеженою відповідальністю «СКАЙФОЛ» (код ЄДРПОУ 38594199, адреса: місто Київ, вулиця Ушинського, будинок 40, корпус «Б’», приміщення 204).

1.2. Бонусна програма «КІБЕР-КЕШБЕК» (далі за текстом - Програма) – це комплекс заходів, спрямованих на заохочення постійних покупців шляхом надання спеціальних умов для придбання товарів у Точках продажу, створюючи підґрунтя для довготривалої співпраці, а також надання можливості отримання в майбутньому додаткової інформації про акції, спеціальні пропозиції Організатора, знижки, тощо.

1.3. Учасник Програми – дієздатна фізична особа, яка досягла 18-річного віку, відповідно до даних Правил надала згоду на участь у Програмі, погодилась та приєдналась до Правил, а також участь якої підтверджена Організатором.

1.4. Партнер Програми – суб'єкт господарювання, який відповідно до умов Програми нараховує «Бонуси» за рахунок придбання товарів та/або надає можливість учасникам отримати заохочення за умовами Програми.

1.5. Бонусний рахунок – віртуальна карта Учасника в інформаційній системі Організатора, яка містить сукупність даних про транзакції нарахування та списання бонусів, пов’язана з номером мобільного телефону Учасника.

1.6. Бонус - облікова одиниця кешбеку, що нараховується й списується на умовах, що визначені цими Правилами, являє собою отримання знижки для подальшого використання Учасником при купівлі товарів (крім обмежень на придбання товарів, встановлених Організатором, в тому числі за умовами окремих маркетингових акцій стосовно продажу товарів/послуг) у Точках продажу у відповідності з даними Правилами.

1.7. Кешбек – кількість бонусів, що нараховується Учаснику Програми на його бонусний рахунок, накопичується на ньому або списується на умовах, що визначені цими Правилами, яка являє собою суму знижки для подальшого використання при купівлі товарів у Точках продажу у відповідності з даними Правилами.

1.8. Точка продажу - мережа магазинів «Кібернетики» та інтернет-магазин kibernetiki.ua (місце дистанційної торгівлі, Учасник здійснює замовлення товарів/послуг на вказаному сайті, з доставкою кур'єрською службою перевізника або на відділення пошти перевізника).

1.9. Транзакція - операція, результатом якої стає зарахування чи списання Бонусів.

1.10. Канали комунікації Програми – інтернет-магазин kibernetiki.ua, телефонна лінія для замовлення 0800-33-26-96, інші засоби комунікації, що застосовуються для контакту між Учасником та Організатором

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ці Правила є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

2.2. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу.

2.3. Про умови Програми можна дізнатися у продавців консультантів мережі магазинів «Кібернетики», у менеджерів інтернет-магазину kibernetiki.ua за номером телефону для замовлень або ознайомитись на сайті kibernetiki.ua.

3. УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ

3.1. Програма розрахована виключно для особистого користування фізичних осіб. Бонуси, зараховані в рамках Програми, не можна передавати, продавати, закладати чи в будь-який інший спосіб відчужувати або обмінювати на грошові одиниці. Юридичні особи не можуть бути Учасниками Програми.

3.2. Основним ідентифікатором Учасника Програми в інформаційній системі Організатор є бонусний рахунок, закріплений за номером мобільного телефону Учасника в форматі українського GSM-оператора.

Бонусний рахунок не може бути використаний в якості банківської, кредитної, платіжної картки чи для здійснення інших операцій, які не передбачені умовами Програми.

3.3. При вступі до Програми (проведенні реєстрації) кожен Учасник отримує свій особистий бонусний рахунок.

При проведенні реєстрації верифікація Учасника здійснюється за допомогою телефонного дзвінка на указаний ним номер мобільного телефону. Учасник має повідомити представнику Організатора останні чотири цифри номеру (чотиризначний код), з якого здійснений вхідний дзвінок на указаний Учасником номер мобільного телефону. Після введення представником Організатора чотиризначного коду, повідомленого Учасником, в інформаційну систему Організатора та його співпадіння з номером вхідного дзвінка, Учасник є зареєстрованим у Програмі.

3.4. Бонусний рахунок є дійсним протягом терміну дії Програми за умови дотримання Учасником Програми цих Правил та інших вимог Організатора щодо участі в цій Програмі.

Організатор залишає за собою право заблокувати/анулювати Бонусний рахунок Учасника без обов'язкового попередження та попереднього пояснення причин. Проте, в разі настання такого випадку, на вимогу Учасника, Організатор може надати відповідні пояснення.

3.5. Бонусний рахунок Учасника може бути заблоковано Організатором за бажанням Учасника.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРА ПРОГРАМИ ТА ЙОГО СПІВРОБІТНИКІВ

4.1. Бонусний рахунок є власністю Організатора Програми.

4.2. Організатор має право зупинити Програму, відмінити чи змінити умови Програми у будь-який час, без попереднього повідомлення Учасників Програми та/або третіх осіб.

У випадку закриття Програми всі Бонуси, нараховані Учасникам, будуть анульовані без попередження Учасників. Таке повідомлення може бути здійснено через канали комунікації Програми.

4.3. Організатор має право відмовити у видачі Бонусного рахунку, вилучити його, припинити дію за наступних, але не обмежуючись лише переліченими, обставин:

 • використання чи спроба використання Бонусного рахунку у спосіб, який не відповідає умовам Програми;

 • будь-яка підозра у зловживаннях з боку Учасника щодо його участі у Програмі;

 • відсутність будь-яких операцій на Рахунку протягом 360 днів з дати його видачі Учаснику або з дати останньої операції на Рахунку;

 • інші обставини, які Організатор буде вважати як вагомі для відмови у відкритті бонусного рахунку, вилучення чи припинення/блокування дії бонусного рахунку.

4.4. Організатор має право списувати з рахунку Учасника програми бонуси, нараховані помилково, в тому числі у зв’язку з помилкою в роботі програмного забезпечення, у випадку повернення товару, виявлення шахрайських та/або інших недобросовісних дій з бонусним рахунком з боку Учасника.

4.5. Торговому персоналу Організатора не дозволяється приймати участь у Програмі.

5. РЕЄСТРАЦІЯ В ПРОГРАМІ

5.1. Для того, щоб стати Учасником Програми, покупець повинен зареєструватись у Програмі при здійсненні покупки товару у Точці продажу.

Для реєстрації у Програмі необхідно (при здійсненні покупки):

 • вказати свої ім’я, прізвище та особистий номер телефону;

 • пройти процедуру верифікації номеру телефону (прийняти дзвінок для перевірки/підтвердження та назвати останні 4 цифри номеру касиру/менеджеру інтренет-магазину).

Якщо особа не надала вказаних даних, реєстрація Учасника в програмі не проводиться.

Після вводу вказаних даних в інформаційну систему Організатора та проходження процедури верифікації, відбувається активація бонусного рахунку за номером телефону в інформаційній системі Організатора.

6. НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ

6.1. Для використання Бонусів/Кешбеку Учасник при здійсненні покупки в Точці продажу повинен проінформувати, що бажає використати бонуси на власному бонусному рахунку, назвавши свій номер телефону та ім’я й прізвище, на які був активований Бонусний рахунок.

Нараховані за покупки Бонуси /Кешбек реєструються і підсумовуються на бонусному рахунку Учасника в системі Програми.

6.2. Нарахування Бонусів/Кешбеку відбувається при розрахунку за покупку готівковими чи безготівковими коштами, у тому числі при оплаті товару за кошти споживчого кредитування.

6.3. Бонуси/Кешбек нараховуються на частину вартості товару, що не була оплачена Бонусами/Кешбеком, в такому розмірі:

 • нараховується 1% бонусів від сплачених коштів за товар, що купується, з урахуванням податків;

 • інший відсоток від вартості товару з урахуванням податків, що купується, відповідно до умов проведення відповідної акції, надання спеціальної пропозиції тощо.

6.4. Бонуси/Кешбек не нараховуються на бонуси, що списуються при оплаті товарів, а також в інших випадках, передбачених Організатором в цих Правилах або правилах акцій Організатора.

6.5. У випадку повернення/обміну придбаного товару:

 • нараховані за покупку такого товару Бонуси/Кешбек будуть анульовані;

 • використані за покупку такого товару Бонуси/Кешбек будуть відновлені шляхом відповідного коригування даних, що містяться на бонусному рахунку Учасника Програми.

6.6. При здійсненні покупки Учасник перевіряє правильність нарахування Бонусів/Кешбеку в чеку. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора з письмовою заявою та пред'явити чек щодо відповідної покупки.

6.7. Повернення грошового виразу нарахованих Бонусів/Кешбеку не допускається. Бонуси/Кешбек може бути використаний лише для покупки товарів та послуг в Точках продажу.

6.8. Організатор залишає за собою право змінювати умови нарахування/списання Бонусів/Кешбеку без попередження, з дотриманням умов, визначених цими Правилами, шляхом викладення Правил в новій редакції.

Організатор Програми має право умовами окремих акцій щодо встановлення спеціальних цін/знижок/пропозицій на товари/послуги регулювати питання можливості/неможливості нарахування Бонусів/Кешбеку та розмір їх нарахування.

6.9. Моментом, від якого обліковується період нарахування Бонусів/Кешбеку, є дата чека на покупку. Період нарахування бонусів з урахуванням технічних можливостей системи складає від 1 хвилини до 3 календарних днів.

7. ВИКОРИСТАННЯ (СПИСАННЯ) БОНУСІВ/КЕШБЕКУ

7.1. Бонуси/Кешбек використовуються (списуються) лише з Бонусного рахунку, активованого відповідно до Правил. Бонуси/Кешбек активуються (стають доступними для використання) на 15 день з дня покупки.

Використання (списання) Бонусів/Кешбеку з бонусного рахунку Учасника здійснюється у співвідношенні:
1 бонус = 1 гривня знижки при купівлі товару Учасником Програми зі списанням бонусів.

7.2. Бонуси/Кешбек можна використати на оплату:

 • повної вартості товару з ПДВ на будь-яку суму відповідно до кількості доступних для списання Бонусів;

 • частини вартості товару (неповна вартість товару) з ПДВ відповідно до кількості доступних для списання Бонусів;

 • клієнтських сервісів (встановлення програмного забезпечення, додатків, страховка, інші послуги),

 • товарів у споживчий кредит та на умовах кредитної програми «Оплата частинами».

Якщо Учасник не використав всі Бонуси/Кешбек зі свого Рахунку при здійсненні покупки (від однієї одиниці товару та більше в одному фіскальному чеку), залишок Бонусів/Кешбеку зберігається на Рахунку з можливістю використання (списання) при здійсненні подальших покупок. При використанні Бонусів/Кешбеку у чеку зазначається ціна товару з ПДВ, що придбається Учасником, а також окремо – кількість Бонусів/Кешбеку, що використовуються при оплаті товару.

7.3. Організатор залишає за собою право змінювати перелік товарів, при придбанні яких Учасник не може використовувати Бонуси/Кешбек. При цьому Організатор має право умовами окремих акцій щодо встановлення спеціальних цін/знижок/пропозицій на товари/послуги регулювати питання можливості/неможливості використання Бонусів/Кешбеку та розмір такого використання.

7.4. Бонуси/Кешбек не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і видані Учаснику готівковими та/або безготівковими коштами (або повернені в іншій формі).

7.5. Бонуси/Кешбек вважаються використаними у момент здійснення покупки зі списанням бонусів із бонусного рахунку в якості повної або часткової оплати за товар/послугу.

7.6. Бонуси/Кешбек, не використані протягом 360 днів з моменту їх нарахування на бонусний рахунок, анулюються і підлягають списанню з бонусного рахунку Учасника, якщо інший строк дії бонусів не передбачено умовами проведення відповідних акцій, надання спеціальних пропозицій тощо.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Ця Програма є довготерміновою.

8.2. При розрахунках з Учасником Організатор має право тимчасово відмовити Учасникові в нарахуванні або використанні Бонусів/Кешбеку у випадку відсутності, на момент звернення Учасника, технічної або іншої можливості для цього.

8.3. Організатор гарантує, що під час отримання, зберігання, оброблення і використання отриманої від Учасника персональної інформації він буде дотримуватися положень даних Правил, Закону України «Про захист персональних даних» та норм чинного законодавства України. У зв’язку з цим Учасник підтверджує, що він ознайомився та повністю (однозначно) погодився із умовами Програми, застереженнями щодо отримання, зберігання, оброблення і використання інформації, наданої Організатору.

8.4. Учасник Програми надає однозначну згоду на те, що всі дані, в тому числі персональні дані про здійснені Учасником покупки, можуть бути отримані, збережені, оброблені та використані Організатором й іншими уповноваженими Організатором організаціями та третіми особами без обмеження за строком і територією, у тому числі й за межами України, з метою реалізації Програми, створення нових програм лояльності, вивчення споживчого попиту, у маркетингових, інформаційних, рекламних або інших аналогічних цілях, наданні Учасникові рекламних та інформаційних матеріалів без обмежень.

8.5. Організатор залишає за собою право відмовити будь-кому в участі у Програмі за своїм розсудом, без надання жодних пояснень з цього приводу та без будь-яких негативних наслідків для себе.

8.6. Організатор має право в односторонньому порядку вносити зміни в дані Правила. Учасник Програми ознайомлений та погоджується з такими умовами.

8.7. Повідомлення про призупинення або припинення дії Програми, а також про зміну Правил Програми вважається направленим Учасникові, якщо воно було розміщено на сайті kibernetiki.ua.

8.8. Участь в Програмі здійснюється виключно за власним волевиявленням Учасника. Надавши свої ім’я, прізвище та номер телефону при здійсненні покупки для реєстрації у Програмі Учасник тим самим надав повну та безумовну згоду на участь у Програмі та погодився з цими Правилами.